GWSK har det senaste året arbetat med stort antal projekt. För mer information om dessa välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail som hittas genom att klicka här.
GWSK have been working on various project during the last year. For more information please contact us by phone or mail. To find phone number or mail adress click here.
Vårt projekt Södra Station i Stockholm har nominerats till ROT-priset för bästa ombyggnad 2017!
Our project Södra Station in Stockholm has been shortlisted for The Best Refurbishment Project 2017!
Beställare /Client: Stettin AB
Vårt projekt Södra Station i Stockholm har vunnit ROT-priset för bästa ombyggnad 2017!
Our project Södra Station in Stockholm has been awarded The Best Refurbishment Project 2017!
Beställare /Client: Stettin AB
Vårt projekt Södra Station i Stockholm har vunnit ROT-priset för bästa ombyggnad 2017!
Our project Södra Station in Stockholm has been awarded The Best Refurbishment Project 2017!
Beställare /Client: Stettin AB
 
Vårt projekt för Arvid Norquist huvudkontor och kafferosteri i Sollentuna utvecklas. Ambitionen är att skapa ett landmärke utmed E4:an.
 
Our project for headquarters and roster facilities for Arvid Nordquist outside Stockholm is developing. The ambition is to become a landmark along the E4 highway.
Beställare /Client: Fabege AB
Vårt projekt för Arvid Norquist huvudkontor och kafferosteri i Sollentuna utvecklas. Ambitionen är att skapa ett landmärke utmed E4:an.
 
Our project for headquarters and roster facilities for Arvid Nordquist outside Stockholm is developing. The ambition is to become a landmark along the E4 highway.
Beställare /Client: Fabege AB
 
Vår omvandling av Råsunda stadions baksida till förskola, högstadium och LSS-boende är färdig och i drift. Den tidigare täta betongväggen är numera en levande tegelfasad.
 
Our transformation of Råsunda stadium to pre-school, high school and apartments is finished and in operation. The former dense concrete wall is now a living brick facade.
Beställare /Client: Fabege AB
Förslag till omgestaltat entrétorg i vårt pågående kontorsprojekt på Gärdet, Stockholm.
Proposal for redesign of the entrance square in our office project at Gärdet, Stockholm.
Beställare /Client: Stettin AB
Förslag till omgestaltning av entréatriumet i vårt kontorsprojekt på Kungsholmen, Stockholm.
Proposal for redesign of the entrance lobby in our office project in Stockholm.
Beställare /Client: Vasakronan AB
GWSK tackar alla våra uppdragsgivare och samarbetspartners!
Och ser fram emot ett spännande och inspirerande 2019!

GWSK thanks all our clients and partners!
And looking forward to an exciting and inspiring 2019!
Vi startar det nya året 2019 med att välkomna vår nya medarbetare Julia Benon, arkitekt SIR/MSA!

We start the new year 2019 by welcoming our new employee Julia Benon, architect SIR/MSA!
Förslag till kombinerad bastu/växthus, vårt senaste tillägg till våra tidigare ritade sommarhus i Stockholms skärgård.

Proposal for a combined sauna / greenhouse, our latest addition to our previously designed summer houses in the Stockholm archipelago.
Förslag till nytt bostadskvarter i Sollentuna utanför Stockholm. Totalt ca 60 lägenheter och 10 radhus.

Proposal for a new residential block in Sollentuna outside Stockholm. A total of about 60 apartments and 10 townhouses.
Förslag till nytt publikt torg vid vårt bostadsprojekt i Nacka utanför Stockholm.
Proposal for a new public square at our housing project in Nacka outside Stockholm.
Beställare /Client: SSM
Bygget för vårt kontorshus i Gävle har påbörjats. Beräknad färdigställande Q3 2020.
The construction of our office building in Gävle has begun. Estimated completion Q3 2020.
Beställare /Client: Gävle Tullhus