GWSK har det senaste året arbetat med stort antal projekt. För mer information om dessa välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail som hittas genom att klicka här.
GWSK have been working on various project during the last year. For more information please contact us by phone or mail. To find phone number or mail adress click here.
Förslag till nytt bostadskvarter i Sollentuna utanför Stockholm. Totalt ca 60 lägenheter och 10 radhus.

Proposal for a new residential block in Sollentuna outside Stockholm. A total of about 60 apartments and 10 townhouses.
Förslag till nytt publikt torg vid vårt bostadsprojekt i Nacka utanför Stockholm.
Proposal for a new public square at our housing project in Nacka outside Stockholm.
Beställare /Client: SSM
Bygget för vårt kontorshus i Gävle har påbörjats. Beräknad färdigställande Q3 2020.
The construction of our office building in Gävle has begun. Estimated completion Q3 2020.
Beställare /Client: Gävle Tullhus
Förslag till ombyggd entré och lobby i pågående upprustning av kontorskvarter på Gärdet, Stockholm.
Proposal for rebuilt entrance and lobby in ongoing renovation of office blocks at Gärdet, Stockholm.
Beställare /Client: Stettin AB
Förslag till nytt radhusområde i Sollentuna utanför Stockholm.
Proposal for a new townhouse area in Sollentuna outside Stockholm.
Beställare /Client: 
Riksbyggen
Bombus Bygg
Förslag till nya radhus och lägenheter i Saltsjö-Boo utanför Stockholm.
 
Proposal for new townhouses and apartments in Saltsjö-Boo outside Stockholm.
Beställare /Client: Privat
GWSK initierar samtal med ledande fastighetsägare om nya publika rum och nya bostäder i Kista, Stockholm.

GWSK initiates talks with leading property owners about new public rooms and new housing in Kista, outside Stockholm.
GWSK utformar nya lokaler för Grillska Gymnasiet i Stockholm.
GWSK is designing new premises for Grillska Gymnasiet in Stockholm.
Beställare /Client: Vasakronan
GWSK gör förslag till äldreboende på Ingarö, utanför Stockholm.
GWSK is designing new apartments for elderly people outside Stockholm.
Beställare /Client: K2A
Vi gör förslag till ny kombinerad kontors­byggnad och logistikcentral för Mat Hem i Sollentuna.
Proposal for new head office and logistic center for Mat Hem in Sollentuna, outside Stockholm.
Beställare /Client: Catena