GWSK har det senaste året arbetat med stort antal projekt. För mer information om dessa välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail som hittas genom att klicka här.
GWSK have been working on various project during the last year. For more information please contact us by phone or mail. To find phone number or mail adress click here.
GWSK gör förslag till nytt kontorshus, Gävle.
GWSK designs new office building in Gävle.
Beställare /Client: Gävle Tullhus AB
GWSK gör förslag till nytt kontorshus, Gävle.
GWSK designs new office building in Gävle.
Beställare /Client: Gävle Tullhus AB
GWSK gör förslag till nytt kontorshus, Gävle.
GWSK designs new office building in Gävle.
Beställare /Client: Gävle Tullhus AB
 
Bygget med GWSK:s Västberga Allé-bro pågår som bäst. Beräknat färdigställande hösten 2017.
Bridge designed by GWSK is now in progress. Completion in autumn 2017.
Beställare /Client:
 
Trafikkontoret
Traffic Office Stockholm
GWSK utreder om- och tillbyggnad av anrika Norstedts-huset på Riddarholmen, Stockholm.
GWSK makes proposal for refurbishment and extension of an iconic office building in historic city center, Stockholm.
Beställare /Client: AFA
GWSK presenterar förslag till Socialtjänstens Hus i Västerås. Nybyggnad för socialtjänstens samtliga verksamheter.
GWSK presents The House of Social Service in Västerås. New office building for all social service operations.
Beställare /Client: Hemsö Fastighets AB
GWSK gör förslag till ny huvudanläggning för kaffeproducenten Arvid Nordqvist, Sollentuna.
GWSK makes a proposal for new office and production facilities for Arvid Nordqvist, Sollentuna outside Stockholm.
Beställare /Client: Fabege AB
GWSK gör förslag till ny kontorsbyggnad med trästomme, Sollentuna.
GWSK makes a proposal for new office building with mass-timber struction, Sollentuna outside Stockholm.
Beställare /Client: Kungsleden
GWSK:s fritidshus på Öland har av World Architecture Festival nominerats till ett av världens bästa hus 2016! För mer bilder, se Projekt/Bostäder.
 
Holiday house in Öland designed by GWSK has been shortlisted for World Architecture Festival Award 2017! For more pictures, see Projekt/Housing.
GWSK:s Västberga Allé-bro är nu officiellt invigd av trafikborgarrådet Daniel Helldén.
Our new Västberga Allé bridge is now officially opened by Daniel Helldén, the head of Stockholm Traffic Council.
Nu börjar försäljningen av lägenheterna i vårt bostadsprojekt i centrala Nacka.
The sale of the apartments begins in our housing project in Nacka, outside Stockholm.
Beställare /Client: SSM
Nu börjar försäljningen av lägenheterna i vårt bostadsprojekt i centrala Nacka.
The sale of the apartments begins in our housing project in Nacka, outside Stockholm.
Beställare /Client: SSM
Nu börjar försäljningen av lägenheterna i vårt bostadsprojekt i centrala Nacka.
The sale of the apartments begins in our housing project in Nacka, outside Stockholm.
Beställare /Client: SSM
 
GWSK deltar på World Architecture Festival i Berlin och presenterar Hus KD som nominerats till WAF Award.

GWSK attends the World Architecture Festival in Berlin and presents House KD nominated for the WAF Award.
GWSK deltar på World Architecture Festival i Berlin och presenterar Hus KD som nominerats till WAF Award.

GWSK attends the World Architecture Festival in Berlin and presents House KD nominated for the WAF Award.
GWSK deltar på World Architecture Festival i Berlin och presenterar Hus KD som nominerats till WAF Award.

GWSK attends the World Architecture Festival in Berlin and presents House KD nominated for the WAF Award.
 
GWSK tackar alla våra uppdragsgivare och samarbetspartners!
Och ser fram emot ett spännande och inspirerande 2018!

GWSK thanks all our clients and partners!
And looking forward to an exciting and inspiring 2018!
Under 2017 färdigställdes bl.a våra projekt Södra stations-huset och Västberga Allé-bro.
För mer bilder, se Projekt/Kontor och Projekt/Offentliga miljöer.

In 2017 were our projects Södra Station Building and Västberga Allé Bridge completed.
For more pictures, see Project/Offices and Project/Public Spaces.
Under 2017 färdigställdes bl.a våra projekt Södra stations-huset och Västberga Allé-bro.
För mer bilder, se Projekt/Kontor och Projekt/Offentliga miljöer.

In 2017 were our projects Södra Station Building and Västberga Allé Bridge completed.
For more pictures, see Project/Offices and Project/Public Spaces.