GWSK har det senaste året arbetat med stort antal projekt. För mer information om dessa välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail som hittas genom att klicka här.
GWSK have been working on various project during the last year. For more information please contact us by phone or mail. To find phone number or mail adress click here.
GWSK-projekt vann ROT-priset 2016! För mer bilder, se Projekt/Offentliga miljöer.
GWSK project won the prize for best refurbishment in 2015! For more pictures, see Projekt/Public spaces.
Beställare /Client: JM AB
Nytt gatustråk med GWSK-broar har fått årets Stadsmiljöpris! För mer bilder, se Projekt/Offentliga miljöer.
A new public space with bridges designed by GWSK has been rewarded as the best urban space 2015! For more pictures, see Projekt/Public spaces.
Beställare /Client:
 
Trafikkontoret
Traffic Office Stockholm
GWSK gör förslag till utbyggnad av Scandic Hotell i Linköping, Norrköping och Luleå.
GWSK designs extension of Scandic Hotell in Linköping, Norrköping and Luleå.
Beställare /Client: Pandox AB
GWSK gör förslag till ny biogasanläggning i Chemelot, Holland.
GWSK designs a new biogas plant in Chemelot, Holland.
Beställare /Client: Re-N Technology
GWSK utformar Leimdörfers nya huvudkontor, Stockholm.
GWSK designs new head office for Leimdörfer, Stockholm.
Beställare /Client: Vasakronan
GWSK utformar ljusinstallation i ombyggda Södra Station, Stockholm.
GWSK designs a light installation in refurbished office building, Stockholm.
Beställare /Client: Stettin AB
GWSK utformar bostäder och skola i fd Råsunda-stadion, Solna.
GWSK designs new housing and school in former football stadium, Solna.
Beställare /Client: Fabege AB
GWSK gör förslag till nytt kontorshus, Gävle.
GWSK designs new office building in Gävle.
Beställare /Client: Gävle Tullhus AB
Bygget med GWSK:s Västberga Allé-bro pågår som bäst. Beräknat färdigställande hösten 2017.
Bridge designed by GWSK is now in progress. Completion in autumn 2017.
Beställare /Client:
 
Trafikkontoret
Traffic Office Stockholm
GWSK utreder om- och tillbyggnad av anrika Norstedts-huset på Riddarholmen, Stockholm.
GWSK makes proposal for refurbishment and extension of an iconic office building in historic city center, Stockholm.
Beställare /Client: AFA
GWSK presenterar förslag till Socialtjänstens Hus i Västerås. Nybyggnad för socialtjänstens samtliga verksamheter.
GWSK presents The House of Social Service in Västerås. New office building for all social service operations.
Beställare /Client: Hemsö Fastighets AB
GWSK gör förslag till ny huvudanläggning för kaffeproducenten Arvid Nordqvist, Sollentuna.
GWSK makes a proposal for new office and production facilities for Arvid Nordqvist, Sollentuna outside Stockholm.
Beställare /Client: Fabege AB
GWSK gör förslag till ny kontorsbyggnad med trästomme, Sollentuna.
GWSK makes a proposal for new office building with mass-timber struction, Sollentuna outside Stockholm.
Beställare /Client: Kungsleden