GWSK Arkitekter grundades 1987 och består idag av 16 arkitekter samt ekonomi– och dataansvarig. Våra arkitektuppdrag spänner från detaljerade inredning till strategiska analyser och offentliga stadsmiljöer. Gemensamt för varje projekt är ambitionen att optimera form, funktion och ekonomi till bästa möjliga arkitektoniska kvalitet.

Våra huvudsakliga kompetensområden är:
Stadsplaneutredningar / Offentliga miljöer / Bostäder / Restaureringar / Upprustningar / Fastighetsutveckling / Hyresgästanpassningar / Inredningar

 

GWSK Architects was established in 1987. Today we are 16 architects supported by IT and economy personnel. Our comissions have a span from small interior designs to strategic analysis and public townspaces. The ambition in every project is to create the highest architectural quality by combining form, function, and economy.

Our main field of competence is:
Townspace analysis / Public spaces / Offices / Dwellings / Restaurations / Refurbishments / Interior Design